Zdalna praca w Polsce: wszystko, co musisz wiedzieć

Zdalna praca staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Według badań przeprowadzonych w 2023 roku, około 20% Polaków pracuje zdalnie.

Rodzaje pracy zdalnej

Istnieje kilka rodzajów pracy zdalnej:

 • Pełna praca zdalna – pracownik wykonuje wszystkie swoje obowiązki z domu lub innego zdalnego miejsca.
 • Praca hybrydowa – pracownik część czasu pracuje w biurze, a część – zdalnie.
 • Praca elastyczna – pracownik może samodzielnie wybierać czas i miejsce pracy, zgodnie z ustalonymi zasadami firmy.

Zasady pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej określane są przez umowę o pracę lub akty wewnętrzne firmy. Ogólnie rzecz biorąc, pracodawca ma prawo ustalać zasady pracy zdalnej, ale muszą być one sprawiedliwe i nie naruszać praw pracownika.

Do podstawowych zasad pracy zdalnej można zaliczyć:

 • Ustalony czas pracy – pracodawca musi ustalić dla pracownika czas pracy, który nie może przekraczać 8 godzin dziennie.
 • Przerwy – pracownik musi mieć prawo do przerw w ciągu dnia pracy.
 • Zapewnienie pracownikowi niezbędnych środków – pracodawca musi zapewnić pracownikowi niezbędne środki do wykonywania jego obowiązków, w tym komputer, sprzęt i dostęp do Internetu.
 • Kompensacja kosztów – pracodawca może kompensować pracownikowi koszty związane z pracą zdalną, np. koszty Internetu lub energii elektrycznej.

Odszkodowanie za koszty

Pracodawca może kompensować pracownikowi koszty związane z pracą zdalną, jeśli były one związane z wykonywaniem jego obowiązków. Do takich kosztów mogą należeć:

 • Koszty Internetu
 • Koszty energii elektrycznej
 • Koszty mebli i sprzętu
 • Koszty dojazdu

Kto może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi pracy zdalnej, jeśli pracownik ma do niej prawo na podstawie prawa. Do takich pracowników należą:

 • Ciążna kobieta
 • Pracownik z dziećmi do 4 lat
 • Pracownik niepełnosprawny
 • Pracownik, który opiekuje się chorymi krewnymi

Wnioski

Praca zdalna ma swoje zalety i wady. Do zalet pracy zdalnej można zaliczyć:

 • Wygoda – pracownik może pracować z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu.
 • Wolność – pracownik może samodzielnie wybierać czas i miejsce pracy.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – pracownik nie traci czasu na dojazd do pracy i z powrotem.

Do wad pracy zdalnej można zaliczyć:

 • Brak bezpośrednich kontaktów – pracownik może odczuwać brak bezpośrednich kontaktów z kolegami.
 • Ograniczony nadzór – pracodawca może mieć ograniczony nadzór nad pracą zdalnego pracownika.
 • Możliwość rozpraszania się – pracownik może być rozpraszany na domowe obowiązki lub inne zajęcia.

Mimo to, praca zdalna staje się coraz bardziej popularna i w przyszłości może stać się bardziej powszechna w Polsce.

Zdalna praca w Polsce: wszystko, co musisz wiedzieć