Za jakie wykroczenia można stracić prawo jazdy w Polsce

22 września 2023

Kierowcy w Polsce muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, aby nie stracić prawa jazdy. Za niektóre wykroczenia przewidziana jest grzywna, a za inne – utrata prawa jazdy na okres od kilku miesięcy do kilku lat.

Najczęstsze przyczyny utraty prawa jazdy w Polsce to:

  • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
  • Przekroczenie prędkości. Za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym lub o 70 km/h poza nim kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 3 miesięcy do roku.
  • Przewożenie pasażerów w większej liczbie niż dozwolonej. Za przewóz pasażerów w większej liczbie niż dozwolonej przez dowód rejestracyjny pojazdu kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 3 miesięcy do roku.
  • Nieudzielenie pierwszeństwa pieszym lub rowerzystom. Za nieudzielenie pierwszeństwa pieszym lub rowerzystom kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 3 miesięcy do roku.
  • Przekroczenie przepisów wyprzedzania. Za przekroczenie przepisów wyprzedzania kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 3 miesięcy do roku.

Ponadto, za niektóre wykroczenia kierowca może stracić prawo jazdy na okres do 15 lat. Do takich wykroczeń należą:

  • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym.
  • Umyślne spowodowanie sytuacji awaryjnej.
  • Spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim.

Kierowcy, którzy stracili prawo jazdy, mogą odwołać się od tej decyzji do sądu.

Aby uniknąć utraty prawa jazdy, należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i być uważnym na drodze.

Новости