Status studenta w Polsce

Pełna nazwa Legitymacja studencka.
Legitymacja studencka to dokument potwierdzający, że student studiuje na określonej uczelni. Może służyć zarówno jako dowód osobisty, jak i podstawa do świadczeń i zniżek.
Jakie prawa daje legitymacja studencka w Polsce?

Główne zalety legitymacji studenckiej dla Polski to:
50% zniżki na transport publiczny.
51% zniżki na bilety kolejowe, autobusy dalekobieżne (tylko dla studentów do 26 roku życia)

Jednak każdy podmiot gospodarczy może zapewnić zniżki dla studentów. Najczęściej jest to:
· muzea
· biblioteki (mogą używać ELS jako przepustki)
kina
· Hotele
· teatry
· sklepy

Jednak główną zaletą LEGITYMACJI jest to, że studenci zagraniczni nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, niezależnie od powodu pobytu w kraju.

Absolwenci polskich placówek oświatowych nie muszą też uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na pracę w kraju.

Ci, którzy studiują w szkole policealnej, też mogą liczyć na legitymizację, ale nie zawsze.
Jeśli nie masz ukończonych 26 lat i szkoła policyjna wystawi legitymację studencką, uzyskasz pełny status studenta.
Jeśli chodzi o absolwentów szkół policealnych, zezwolenie na pracę nie będzie potrzebne, jeśli otrzymałeś dyplom (wydany po zdaniu egzaminu państwowego), a nie tylko zaświadczenie o ukończeniu studiów. Zależy to jednak od tego, czy szkoła posiada niezbędną akredytację i czy sama specjalność jest akredytowana.

Możesz sprawdzić, czy ta lub inna szkoła jest akredytowana na stronie internetowej województwa.
Sama szkoła musi udzielić informacji o wybranej specjalności.

Status studenta w Polsce