Niebieska karta w Polsce: co to jest i jak ją uzyskać

Kto może uzyskać niebieską kartę

Aby uzyskać niebieską kartę, należy spełnić następujące wymagania:

  • mieć wyższe wykształcenie, które jest uznawane w Polsce;
  • mieć ofertę pracy od polskiego pracodawcy, który oferuje wynagrodzenie nie niższe niż 15 840 zł brutto miesięcznie;
  • znać język polski na poziomie, wystarczającym do wykonywania pracy w swojej specjalności.

Jak uzyskać niebieską kartę

Aby uzyskać niebieską kartę, należy złożyć wniosek w Konsulacie lub Ambasadzie Polski w kraju zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz;
  • kopię paszportu;
  • potwierdzenie posiadania wyższego wykształcenia;
  • ofertę pracy od polskiego pracodawcy;
  • zaświadczenie lekarskie;
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Zalety niebieskiej karty

Niebieska karta daje prawo do pobytu w Polsce, pracy na terenie kraju, dostępu do opieki medycznej, a także możliwość zjednoczenia rodziny.

Okres ważności niebieskiej karty

Niebieska karta jest wydawana na okres do 3 lat. Po upływie okresu ważności niebieskiej karty można ją przedłużyć na taki sam okres.

Niebieska karta to świetna opcja dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów z krajów spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce. Daje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt, pracy, opieki medycznej i innych korzyści.

Niebieska karta w Polsce: co to jest i jak ją uzyskać