Jak znaleźć inną pracę w Polsce po zwolnieniu?

Każdy obywatel polski, nawet cudzoziemiec, ma prawo w każdej chwili zmienić pracę, która mu nie odpowiada i znaleźć inną. Co do cudzoziemca, musi pamiętać o powiadomieniu Województwa o rodzaju zezwolenia na pobyt w kraju.

Istnieje kilka możliwości zdobycia nowej pracy:

  • Na wizie krajowej lub bezwizowej – jeśli jest zaproszenie od pracodawcy, musisz zdobyć nowe. Można to zrobić w ciągu 30 dni. Koszt zabiegu to 30 zł. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę przepracowany już czas, a także ważność wizy na legalny pobyt w Polsce.
  • Za zgodą wojewody – na cały okres ważności wizy (jednak ta pierwsza opcja jest łatwiejsza do wystawienia).
  • W przypadku zezwolenia na pobyt – dwa tygodnie na zgłoszenie i miesiąc na zatrudnienie.
  • Na Karcie Polaka z możliwością uzyskania zezwolenia na pobyt stały i pracę.

Jeśli dobrze znasz swoje prawa i obowiązki, to nie będzie problemów ze zwolnieniem i nowym zatrudnieniem. Jeśli szukasz pracy w Polsce i potrzebujesz pomocy lub porady, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w formalnościach.

Jak znaleźć inną pracę w Polsce po zwolnieniu?