Jak samodzielnie poradzić sobie z legalizacją w Polsce dla obywateli Ukrainy

Aby legalnie mieszkać i pracować w Polsce należy uzyskać odpowiednie dokumenty.

Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., obowiązuje uproszczona procedura legalizacji. Mogą otrzymać specjalny numer PESEL, który daje prawo do pracy, nauki, opieki medycznej i innych usług społecznych.

Aby uzyskać numer PESEL, trzeba zwrócić się do lokalnego organu samorządu (Urząd Miasta lub Gminy). W tym celu należy wypełnić wniosek, przedstawić paszport biometryczny lub kartę ID oraz dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo Ukrainy.

Po uzyskaniu numeru PESEL można przystąpić do uzyskiwania innych dokumentów niezbędnych do legalizacji w Polsce.

Mogą nimi być:

  • Karta pobytu (karta pobytu) – daje prawo do stałego pobytu w Polsce.
  • Zezwolenie na pracę (zezwolenie na pracę) – daje prawo do pracy na terytorium Polski.
  • Karta Polaka (karta Polaka) – daje prawo do uproszczonej procedury uzyskania obywatelstwa Polski.

Informacje o tym, jakie dokumenty należy uzyskać, a także o sposobie ich uzyskania, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce (Urząd do Spraw Cudzoziemców).

Wskazówki dotyczące samodzielnej legalizacji w Polsce

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie poradzić sobie z legalizacją w Polsce, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i uniknąć błędów:

  • Zapoznaj się z informacjami o sposobie uzyskania dokumentów na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce.
  • Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty z wyprzedzeniem.
  • Nie zapomnij zrobić kopii dokumentów, które będziesz przedstawiać.
  • Bądź przygotowany na to, że będziesz musiał odwiedzać różne organy państwowe w celu uzyskania dokumentów.
  • Jeśli masz trudności z samodzielnym uzyskaniem dokumentów, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów. W Polsce istnieje wiele firm, które świadczą usługi związane z legalizacją dla obywateli Ukrainy.

Ważne jest, aby pamiętać, że legalizacja w Polsce jest obowiązkową warunkiem dla pobytu i pracy w tym kraju. Jeśli nie uzyskasz niezbędnych dokumentów, możesz zostać deportowany z Polski.

Jak samodzielnie poradzić sobie z legalizacją w Polsce dla obywateli Ukrainy